Lärande
...med barnen i fokus


Lärandet
Verksamheten på Grankotten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla. Barn lär sig hela tiden, med alla sinnen, och utifrån det förenar vi omsorg med pedagogik i en verksamhet som tar ansvar för hela barnet hela dagen.

Barnens dagar vävs samman på ett balanserat sätt där vi växlar mellan planerade aktiviteter, fri lek och vila.

Personalen jobbar för att alltid möta barnen och deras idéer med intresse och engagemang och efter en dag på Grankotten ska alla barn känna sig bekräftade, sedda och hörda.