Personal
...en bra verksamhet med engagerad personal


Personal
Grankotten har delaktig och engagerad personal och vi jobbar aktivt för att ha medarbetare som är involverad och som vidare-utvecklas. Grankotten har en hög personaltäthet vilket är betydelsefullt för våra barn.