Utevistelse
...vi gillar att vara i naturen


Utevistelse
Grankotten gillar att vara ute, både vid lekplatsen och i skogen.
Vi strävar efter att komma ut på kortare eller längre utflykter dagligen och tillsammans utforskar vi skogen, ängen och vattenpölarna.